Kur farkı faturası ne zaman ve nasıl düzenlenir?

Kur farkı faturası ne zaman ve nasıl düzenlenir?
Kur farkı faturası ne zaman ve nasıl düzenlenir?

Kur farkı faturası ister Euro olsun ister USD olsun döviz ile işlem yapan tüm gerçek ve tüzel kişilerin bir gün kesme zorunda kalabileceği bir fatura bu yıl başına kadar da kanuni alt yapısı olmayan bir uygulamaydı.

18/01/2019 tarih ve 7161 sayılı kanunun 18.maddesi ile KDV (Katma Değer Vergisi) kanununda yapılan değişiklik ile lehte oluşan kur farkları için kesilmesi istenen ya da kesilen kur farkı faturasının kanuni altyapısı da oluşmuş oldu.

KDV Kanununun “Matraha Dahil Olan Unsurlar” başlıklı 24. Maddesinde “vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim” sayıldığı halde “kur farkları” sayılmıyordu.

KDV Kanununun 24 üncü maddesine “matraha dahil olan unsurlar” olarak kur farkları 18/01/2019 tarihinde yapılan değişiklik ile eklendi.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin III/A-5.3 Kur Farkları Başlıklı bölümünde;

“Bedelin döviz cinsinden veya dövize endekslenerek ifade edildiği işlemlerde, bedelin kısmen veya tamamen vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihten sonra ödenmesi halinde, satıcı lehine ortaya çıkan kur farkı esas itibarıyla vade farkı mahiyetinde olduğundan, matrahın bir unsuru olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.

Buna göre, teslim veya hizmetin yapıldığı tarih ile bedelin tahsil edildiği tarih arasında ortaya çıkan lehte kur farkı için satıcı tarafından fatura düzenlenmek ve faturada gösterilen kur farkına, teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu işlemler için geçerli olan oran uygulanmak suretiyle KDV hesaplanır.

Bedelin tahsil edildiği tarihte alıcı lehine kur farkı oluşması halinde, kur farkı tutarı üzerinden alıcı tarafından satıcıya bir fatura düzenlenerek, teslim ve hizmetin yapıldığı tarihteki oran üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir.

Yılsonlarında ve geçici vergi dönemlerinde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılan değerlemeler sonucu oluşan kur farkları üzerinden KDV hesaplanmaz.”

Bu düzenlemenin ardından aklınıza iki tane soru gelmesi gerekir.

1- Yıl sonu dövizli hesaplarda yapılan kur değerlemesi sırasında lehte oluşan kur farkı için fatura düzenleyecek miyiz?

2-Kur farkı faturasını kimler hangi durumlarda düzenleyecek?

Yıl sonu dövizli hesaplarda yapılan kur değerlemesi sırasında lehte oluşan kur farkı için fatura düzenleyecek miyiz?

Bu konu ile ilgili KDV uygulama tebliği aynen şöyle diyor;
 “Yılsonlarında ve geçici vergi dönemlerinde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılan değerlemeler sonucu oluşan kur farkları üzerinden KDV hesaplanmaz”

Kur farkı faturasını kimler hangi durumlarda düzenleyecek?

KDV uygulama tebliği bu bu sorunun da cevabını çok net vermiş.

“Bedelin döviz cinsinden veya dövize endekslenerek ifade edildiği işlemlerde, bedelin kısmen veya tamamen vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihten sonra ödenmesi halinde, satıcı lehine ortaya çıkan kur farkı esas itibarıyla vade farkı mahiyetinde olduğundan, matrahın bir unsuru olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.

Buna göre, teslim veya hizmetin yapıldığı tarih ile bedelin tahsil edildiği tarih arasında ortaya çıkan lehte kur farkı için satıcı tarafından fatura düzenlenmek ve faturada gösterilen kur farkına, teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu işlemler için geçerli olan oran uygulanmak suretiyle KDV hesaplanır.

Bedelin tahsil edildiği tarihte alıcı lehine kur farkı oluşması halinde, kur farkı tutarı üzerinden alıcı tarafından satıcıya bir fatura düzenlenerek, teslim ve hizmetin yapıldığı tarihteki oran üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir.

Konu aslında örnekler ile daha detaylandırılabilir ama bence uygulamada karşılaşılan durumları birebir soru-cevap şeklinde yani yazıma yorum olarak yazarsanız bende cevaplamaya çalışırım böylece konuyu hem aktif tutmuş olur hemde güncel örneklere güncel cevaplar vermiş oluruz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*