Poşet deyip geçmeyin!

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi-Poşet Beyannamesi
Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi-Poşet Beyannamesi

Bugün son dönemin en popüler ve kafa karıştıran angaryası olan poşet beyannamesini yazarak anlatmaya çalışacağım. Poşet beyanı yani geri kazanım katılım payı beyannamesi nedir, kimler poşet beyanı vermelidir, poşet beyanı vermemenin cezası nedir kısaca anlatayım.

Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girmesiyle, 1/1/2019’dan itibaren kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar 25/12/2018 tarih ve 66745475-145.07-245766 sayılı Olur ile yürürlüğe konulmuştur.

Yani yazılı ve görsel basında duyduğunuz alışveriş sırasında bundan sonra plastik poşet kullanırsanız 0,25 kuruş daha ödeyeceksiniz haberlerinden bahsediyorum. İşin tüketici tarafı böyle iken bir de bu poşetlerini ürünlerini satarken müşterilerine yıllardır ücretsiz sunarken 01/01/2019 dan itibaren değişen kanun nedeni ile paralı olarak vermek zorunda olan işletmelerin yerine getirme zorunda oldukları yükümlülükler ve bu yükümlülüklerini yerine getirmezler ise karşı karşıya kalacakları cezalar var.

Öncelikli olarak kanundaki tanıma uygun plastik poşet satan tün işletmeler ‘ Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi ‘ vermek zorundalar.


Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi nedir?

Geri kazanım katılım beyannamesi çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 500X350 mm (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dahil) ebadından küçük saplı/sapsız poşetler dışında kalan tüm poşet satan işletmelerin vermesi gereken bir beyandır.

Kimler geri kazanım katılım payı beyannamesi verecek?

Tebliğ‘e baktım zaman açık bir şekilde bu beyanı kimlerin vereceği yazmamaktadır. İlgili tebliğde kimlerin geri kazanım katılım payı beyannamesi vermeyeceği ise açık bir şekilde belirtilmiştir.

Geri kazanım katılım payı beyannamesi vermek zorunda olmayan mükellefler kimlerdir?

1-Ekmek, sebze, meyve, peynir, zeytin, hayvansal gıda gibi açık satılan gıdaların hijyenini sağlamak için kullanılan, çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 500X350 mm (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dahil) ebadından küçük saplı/sapsız poşetler, 

2-Plastik içeren malzemelerden, dokumalı veya dokumasız metotlarla üretilen, tekstil ürünü çok kullanımlık poşetler, 

3-Canlı sucul hayvan (Örnek sülük ve balık gibi) satışında kullanılan sapsız poşetler, 

4-Yumrulu ve/veya benzer tohumlu bitkilerin satışında kullanılan sapsız poşetler, 

5-Sadece hizmet verilen fakat ürün satışı gerçekleştirmeyen yerlerde kullanıcıya veya tüketiciye verilen poşetler

6-Kargo poşetleri, 

7-Gümrüksüz mağazadan alınan ürünler için ilgili mevzuat gereği kullanılması zorunlu olan özel poşetler,

Yukarıda özellikleri yazmış olduğum plastik poşetleri kullanan işletmeler ilgili tebliğe göre geri kazanım katılım payı beyannamesi vermek zorunda değildir.

Altı üstü 0,25 kuruşluk bir poşet almıyorum da satmıyorum da diyen işletme sahipleri olabilir aman ha sakın böyle bir hataya düşmeyin çünkü plastik poşetler için verilmesi gereken geri kazanım katılım beyannamesinin verilmemesi ya da hatalı verilmesi halinde karşılaşacağınız cezai müeyyideler oldukça ağır.

Geri kazanım katılım payı beyannamesi vermemenin cezası nedir?

1-Bildirim ve beyan yükümlülüğünü zamanında ve/veya tam olarak yerine getirmediği tespit edilenlere 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20’nci maddesinin (g) bendi hükmü uyarınca (2018 yılı için 6.000 TL olup, her yıl yeniden değerleme oranında artmaktadır), 

2-Geri kazanım katılım payının ödenmediği tespit edildiği takdirde; 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20’nci maddesinin (z) bendi hükmü gereği geri kazanım payı tutarının yüzde 20 fazlası oranında, 

3-Plastik poşetleri ücretsiz verdiği, promosyona ve/veya kampanyaya tabi tuttuğu tespit edilenlere 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20’nci maddesinin (bb) bendi hükmü uyarınca (satış noktalarında depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 TL, İdari Para cezası kesilir. 

Ayrıca, belirlenen usul ve esaslar kapsamında yapılacak bildirim ve yanıltıcı beyanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 26’ncı maddesi doğrultusunda Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen sahtecilik suçu ile bağlantılı altı aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Görüldüğü üzere geri kazanım katılım payı beyannamesi dikkat edilmesi gereken bir beyanname peki bu beyannameyi hangi dönemlerde nasıl beyan etmek gerekiyor bir bakalım.

Geri kazanım katılım payı beyannamesi hangi dönemlerde beyan edilir?

a)  Kurumlar vergisi mükellefleri için aylık,

b)  Diğerleri için üç aylık,

(4) Üç aylık beyan dönemleri aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart.

b) İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran.

c) Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül.

ç) Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-Aralık.

Geri kazanım katılım payı beyannamesi nasıl beyan edilir?

Geri kazanım katılım beyannamesi BDP programından hazırlanarak e beyanname programı vasıtası ile beyan edilebilir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*