Youtuber’lar vergi öder mi?

Youtuberler vergi öder mi?
Youtuberler vergi öder mi?

Bu yazımda son dönemin popüler mesleği, gençlerin hatta yeteneğine güvenen herkesin yeni mesleği ”Youtuber” lık ve kazanılan gelirden vergi ödenmesi gerekir mi konularından bahsedeceğim.

Dünyanın en büyük ve en yaygın video izleme platformu olan artık popüler içerik üretebilen herkes için yeni bir gelir kapısı haline geldi. Önceleri sosyalleşmek için hobi olarak video çeken bir çok youtuber şu anda you tube dan elde ettikleri gelir ile çok rahat bir hayat sürebiliyorlar. Nereden biliyorsun diyorsanız ünlü youtuber’lerin kanallarında özel hayatlarında ki durum videolar ile mevcut zaten. Neyse biz asıl konumuza geçelim ülkemizde uygulanan kanunlarından Gelir Vergisi Kanunu’nun 2’nci maddesi uyarınca gelire giren kazanç ve iratlar; ticarî kazançlar, ziraî kazançlar, ücretler, serbest meslek kazançları, gayrimenkul sermaye iratları, menkul sermaye iratları, diğer kazanç ve iratlar olarak sayılmaktadır.

Youtuber’lik de bireysel olarak yapılıyor ise serbest meslek kazancına tabi profesyonel ekip ve ekipmanlar aracılığı ile yapılıyor ise ticari kazanç kapsamında değerlendirilmekte ve vergilendirilmesi gerekmektedir.

Halk arasında çok çok yanlış bilinen bir konuya da değinmeden geçemeyeceğim internet ortamında bir çok yerde şöyle bir ifade okuyorum ”………. liraya kadar zaten vergi vermek zorunda değilsin” bu yanlış ve altı boş bir ifadedir. Çünkü eğer Esnaf muaflık belgeniz yok ise ticarî kazançlar, ziraî kazançlar, ücretler, serbest meslek kazançları, gayrimenkul sermaye iratları, menkul sermaye iratları, diğer kazanç ve iratlar yolu ile 1 TL bile gelir elde ederseniz vergi mükellefi olmak zorundasınız. Mükellefiyet türünüze göre vermekle yükümlü olduğunuz tüm beyannameleri yasal bildirim süreleri üzerinde vermek zorundasınız.

Esnaf Muaflığı

Devlet Esnaf muaflık belgesi olanları veriden muaf tutar peki kimdir bu esnaf muaflık belgesi sahipleri, esnaf muaflık belgesi kapsamına giren işler şunlardır;

  1. Motorlu nakil vasıtaları kullanmamak şartı ile gezici olarak veya bir işyeri açmaksızın perakende ticaret ile iştigal edenler,
  2. Bir işyeri açmaksızın gezici olarak ve doğrudan doğruya müstehlike iş yapan hallaç, kalaycı, lehimci, musluk tamircisi, çilingir, ayakkabı tamircisi, kundura boyacısı, berber, nalbant, fotoğrafçı, odun ve kömür kırıcısı, çamaşır yıkayıcısı ve hamallar gibi küçük sanat erbabı,
  3. Köylerde gezici olarak her türlü sanat işleri ile uğraşanlar ile aynı yerlerde aynı işleri bir işyeri açmak suretiyle yapanlar,
  4. Nehir, göl ve denizlerde ve su geçitlerinde toplamı 50 rüsum tonilatoya (50 rüsum tonilato dahil) kadar makinesiz veya motorsuz nakil vasıtaları işletenler; hayvanla veya bir adet hayvan arabası ile nakliyecilik yapanlar,
  5. Ziraat işlerinde kullandıkları hayvan, araba, motor, traktör gibi vasıtalar veya sandallarla nakliyeciliği mutat hale getirmeksizin ara sıra ücret karşılığında eşya ve insan taşıyan çiftçiler,
  6. Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamûlleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın satanlar,
  7. Ticari işletmelere ait atıkları mutat olarak veya belli aralıklarla satın alanlar hariç olmak üzere, bir işyeri açmaksızın kendi nam ve hesabına münhasıran kapı kapı dolaşmak suretiyle her türlü hurda maddeyi toplayarak veya satın alarak bu malların ticaretini yapanlara veya tekrar işleyenlere satanlar,
  8. Kendi ürettikleri ürünleri satanlara münhasır olmak üzere el dokuma işleri, bakır işlemeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bunlar gibi geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyette bulunanlar,
  9. Yukarıdaki maddelerde sözü edilen işlere benzerlik gösterdikleri Maliye Bakanlığınca kabul edilen ticaret ve sanat işleri ile iştigal edenler,
  10. Bir işyeri açmaksızın münhasıran gezici olarak, milli piyango bileti satanlar ile 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlar yukarıdaki şartlarla sınırlı olmaksızın gelir vergisinden muaftır.

Konu biraz dağıldı gibi toparlayacak olursak ”Youtuberlar vergi öder mi?” sorusunun cevabı evet öder’dir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*